ISOBUTANE N35

ISOBUTANE N35

i_C4H10 > 99,95 %
GC-MS and LC-MS (Chemical ionization)
Filters

isobutane n35 cylinder dip tube 10l | REF. p0632s10t0a001

i_C4H10 > 99,95 %
Cylinder | 1.6 bar | 10L DIP TUBE | 4,9 kg

isobutane n35 cylinder dip tube 83l | REF. p0632l83t0a001

i_C4H10 > 99,95 %
Cylinder | 1.6 bar | 83L DIP TUBE | 40 kg

More about ISOBUTANE N35